Turkish Conversation – Basic Questions and Answers

Home > Materials

How To Study The Dialogues

Welcome to the Turkish Conversations series (formerly known as Turkish Speaking Podcasts).

These short video series feature three Turkish dialogues in three different levels; Beginner, Intermediate and Advanced. You will listen to conversations about different topics, learn pronunciation and new words.

In this lesson, you will listen to three dialogues about Basic Questions and Answers.

You can either open the video subtitles and do listening comprehension or listen to dialogues while reading their transcription below.

If you’re an Unlimited member, you can do even more exercises for both listening comprehension and dictation.

More information can be found at the “Homework Time” section below.

Download PDF Sheet

If you make a free Basic account, you can download the free PDF sheet for this lesson, where you can read the English translations of all the dialogues present in this lesson.

Once you download the PDF sheet, you can print it out and practice at your own pace.

You will see the download link below once you log-in with your account:

Basic Questions and Answers

Follow the dialogues with the below transcriptions. Listen closely to improve your listening and speaking:

Introduction

Gökberk:Merhaba arkadaşlar ben Gökberk, Turkishaholic’in kurucusu. Görüşmeyeli nasılsınız?

Hello friends, this is Gökberk, the founder of Turkishaholic. How have you been?
Tülün:Herkese merhaba, ben de Tülün. Umarım ilk bölümümüzü beğenmişsinizdir.

Hello everyone, and I’m Tülün. I hope you liked our first episode.
Gökberk:Turkishaholic’in Konuşma Podcastine tekrar hoş geldiniz! Podcastimizin 2. bölümünde, ilk bölümde yaptığımız “Günlük Sohbet” diyaloglarımızın devamını yapacağız.

Welcome back to Turkishaholic’s Speaking Podcast! On our Podcast’s 2nd episode, we will continue with the “Daily Conversations” dialogues that we did on our first episode.
Tülün:Bugünkü konumuzda, arkadaşlar arası soru sorma ve cevap verme yapacağız. İlk kez tanıştığınız birisi ile veya yakın bir arkadaşınızla sohbet ederken sorabileceğiniz sorular ve verebileceğiniz cevapları göreceğiz.

In today’s topic, we will do asking questions and giving answers between friends. We will learn about the questions you can ask and the answers you can give when you’re talking with someone you met for the first time and with close friends.
Gökberk:Toplamda 3 bağlantılı diyaloğumuz var. Unutmadan söyleyelim, bu diyalogların tamamını PDF olarak indirebilirsiniz ve kullanılan dil bilgisini Turkishaholic’in Grammar Bank bölümünden ücretsiz çalışabilirsiniz!

In total we have 3 connected dialogues. Let me remind you that you can download all these dialogues as a PDF file and study the grammar used here from the Turkishaholic’s Grammar Bank section!
Tülün:Eğer hazırsanız, başlayalım!

If you’re ready, let’s start!

Example Dialogue 1

Aslı:Kemal sana bir şey sorabilir miyim?
Kemal can I ask you something?
Kemal:Elbette Aslı, ne oldu?
Of course, Aslı, what is it?
Aslı:Sen iş yerinde hangi birimde çalışıyorsun?
Which department do you work at?
Kemal:Ben muhasebe biriminde çalışıyorum. Şirketin para işlerine bakıyorum.
I work at Accounting. I take care of the company’s money business.
Aslı:Peki, Muhasebe biriminden Can’ı tanıyor musun?
Ok, do you know Can from Accounting?
Kemal:Muhasebe biriminde çalışan Can Alkan’dan mı bahsediyorsun?
Are you talking about Can Alkan from Accounting?
Aslı:Evet, Can Alkan! Ona “Aslı seni soruyor” diyebilir misin?
Yes, Can Alkan! Can you tell “Aslı is asking for you” to him?
Kemal:Tamam söylerim. Sen Can’ı nereden tanıyorsun? Senin arkadaşın mı?
Ok I’ll tell him. Where do you know Can from? Is he your friend?
Aslı:Evet, Can benim üniversiteden arkadaşım!
Yes, Can is my friend from university!

Vocabulary

Bir şeySomething
BirimDepartment
MuhasebeAccounting
TanımakTo know
ÇalışmakTo work
BahsetmekTo mention
ArkadaşFriend
ÜniversiteUniversity

Example Dialogue 2

Aslı:Can merhaba! Görüşmeyeli nasılsın? Beni hatırladın mı?
Hello Can! How have you been since we last met? Did you remember me?
Can:Aşk olsun Aslı, en iyi arkadaşımı unutur muyum? Ben iyiyim, sen nasılsın?
Shame on you Aslı, how could I forget my best friend? I’m good, how are you?
Aslı:Seni gördüm çok daha iyi oldum! En son 5 yıl önce görüşmüştük, değil mi?
I’m better now that I saw you! It’s been 5 year since we last met, right?
Can:Evet, 5 yıl önce üniversiteden mezun olduk. Daha sonra hiç görüşemedik.
Yes, we graduated university 5 years ago. We never met later.
Aslı:Okul bittikten sonra ne yaptın peki? Niye hiç haber vermedin?
What did you do after you finished school? Why didn’t you let me know?
Can:Okul bittikten sonra, Dünya’yı gezmeye karar verdim. 2 yıl boyunca Dünya’yı gezdim.
After finishing school, I decided to travel the World. I traveled the World for 2 years.
Aslı:Gerçekten mi? Ne kadar güzel! Keşke bende senin gibi gezebilseydim.
Really? How nice! I wish I could travel like you.
Can:Aslında Dünya’yı gezmek çok zor değil. Zengin olman gerekmiyor.
Actually, it’s not that hard to travel the World. You don’t have to be rich.
Aslı:Öyle mi? Bana nereleri gezdiğini anlatsana. Çok merak ettim! Is that so?
Why don’t you tell me where you traveled? I’m really curious!

Vocabulary

GörüşmeyeliSince we haven’t met
UnutmakTo forget
En sonThe last
Mezun OlmakTo graduate
ZenginRich
Haber vermekTo inform
Dünya’yı gezmekTo travel the World
KeşkeIf only / I wish
Merak etmekTo be curious
Karar vermekTo decide (on something)

Example Dialogue 3

Can:Ne yersin Aslı? Bence şunu dene, ben çok sevdim.
What are you eating Aslı? I think you should try this, I liked it.
Aslı:Tamam olur. Sen ne yiyeceksin peki?
Ok, sure. What will you eat?
Can:Ben de aynısından yiyebilirim.
I could eat the same thing.
Aslı:Neyse, Dünya’yı nasıl gezebildin bana anlatsana?
So, how about you tell me how you travelled the World?
Can:Aslında sandığından çok daha kolay. Ben sadece 5000 dolarla idare ettim.
It’s actually a lot easier than you think. I got by with only 5000 dollars.
Aslı:5000 dolar mı? Yeme içme ve otel ücretini nasıl ödedin peki?
5000 dollars? How did you pay for food and beverage and the hotel fees?
Can:Otelde kalmadım ki! Orada yaşayan insanların evlerinde kaldım, bedavaya kaldım!
I didn’t stay at a hotel! I lived at people’s houses living there for free!
Aslı:Bedava mı? Peki yemek? Ne yedin? Paran bitmedi mi?
Free? What about food? What did you eat? Weren’t you out of money?
Can:Orada ki insanların evlerinde yemek yedim ve her ülkede yarı-zamanlı çalıştım.
I ate at those people’s houses and I worked part-time at each country.
Aslı:Gerçekten hayret verici bir şey! Kesinlikle ben de denemek istiyorum!
That’s really fascinating! I definitely want to try it too!

Vocabulary

Ne yersin?What’ll you eat?
SevmekTo like/to love
AynısıThe same (one)
SandığındanFrom what you think
İdare etmekTo get by
Yeme içmeFood and beverages
KalmakTo stay (at a place)
YaşamakTo live
BedavaFree
Yarı-ZamanlıPart Time
Hayret VericiFascinating
KesinlikleDefinitely

Use the Community Forums and start doing some Written and Spoken Turkish practice. I will check whether you’re writing or pronouncing the words correctly. This is available for all member types!