Turkish Conversation – Talking About Your City and Job

Home > Materials

How To Study The Dialogues

Welcome to the Turkish Conversations series (formerly known as Turkish Speaking Podcasts).

These short video series feature three Turkish dialogues in three different levels; Beginner, Intermediate and Advanced. You will listen to conversations about different topics, learn pronunciation and new words.

In this lesson, you will listen to three dialogues about Talking About Your City and Job.

You can either open the video subtitles and do listening comprehension or listen to dialogues while reading their transcription below.

If you’re an Unlimited member, you can do even more exercises for both listening comprehension and dictation.

More information can be found at the “Homework Time” section below.

Download PDF Sheet

If you make a free Basic account, you can download the free PDF sheet for this lesson, where you can read the English translations of all the dialogues present in this lesson.

Once you download the PDF sheet, you can print it out and practice at your own pace.

You will see the download link below once you log-in with your account:

Talking About Your City and Job

Follow the dialogues with the below transcriptions. Listen closely to improve your listening and speaking:

Introduction

Gökberk:Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz! Nasılsınız?

Hello friends, welcome back! How are you?
Tülün:Herkese merhaba! Türkçe Konuşma Podcast’i 3’üncü bölümüne hoş geldiniz!

Hello everyone! Welcome to the 3rd Episode of the Turkish Speaking Podcast!
Gökberk:Bugünkü podcastimizde “Şehrimiz & Mesleğimiz” hakkında nasıl konuşulur, onu öğreneceğiniz. Bir arkadaşımıza kendi şehrimizi ve mesleğimizi basit bir şekilde anlatmayı öğreneceğiz.

In today’s podcast, we will learn how to talk about “Our City and Occupation”. We will learn how to explain to our friends, our city and occupation in a simple way.
Tülün:Bundan sonraki podcastlerimizde, diyaloglarımızı üç seviye altında oluşturacağız. İlk diyaloğumuz “Basit”, ikinci diyalog “Orta”, ve son diyalog ise “İleri” seviye olacak.

Starting with this podcast, we will make our dialogues in three levels. The first dialogue will be “Easy”, second “Intermediate” and the last dialogue will be “Advanced”.
Gökberk:Eğer henüz Türkçe’niz zayıfsa, lütfen bu podcast serimizden önce “30 Günde Türkçe Konuşma” adlı video kurs serimizi bitirip ondan sonra bu podcastlere devam edin.

If your Turkish is still weak, please watch and finish the video course “Speaking Turkish in 30 Days” before this podcast series and later continue this podcast.
Tülün:Her zamanki gibi başlamadan önce belirtelim; bu diyalogların tamamını PDF olarak indirebilirsiniz ve kullanılan dilbilgisini Turkishaholic’in Grammar Bank bölümünden ücretsiz çalışabilirsiniz!

Haydi başlayalım! Like always before we start; you can download all these dialogues as a PDF file and study the grammar used here from the Turkishaholic’s Grammar Bank section! Let’s start!

Easy Dialogue

Merve:Mert, sen nerelisin?
Mert, where are you from?
Mert:Ben İzmirliyim.
I’m from İzmir.
Merve:Peki, İzmir nasıl bir şehir?
Ok, what kind of a city is İzmir?
Mert:İzmir çok güzel bir şehir. İzmir’de Ege Denizi var, masmavi ve güzel bir plajı var.
İzmir is a nice city. İzmir has the Aegean Sea, it’s deep blue and has a beautiful beach.
Merve:Ne kadar güzel! Şimdi nerede yaşıyorsun?
How nice! Where do you live now?
Mert:Şimdi İstanbul’da yaşıyorum.
Now I’m living in İstanbul.
Merve:İstanbul’da ne yapıyorsun? Mesleğin ne?
What do you do in İstanbul? What’s your occupation?
Mert:İstanbul’da bir şirkette çalışıyorum. Ofis çalışanıyım. Sen ne yapıyorsun Merve?
I work at a company in İstanbul. I’m an office worker. What do you do Merve?
Merve:Ben de İstanbul’da bir okulda öğretmenim. İngilizce öğretiyorum.
I’m a school teacher in İstanbul. I teach English.

Vocabulary

Nerelisin?Where’re you from?
ŞehirCity
MasmaviDeep blue
PlajBeach
MeslekOccupation
Ofis çalışanıOffice worker
OkulSchool
ÖğretmekTo teach

Intermediate Dialogue

Zach:Nurtaç, sana bir sorum var. Antalya nasıl bir şehir?
Nurtaç, I have a question for you. What kind of a city is Antalya?
Nurtaç:Antalya turistik bir şehir. Çok güzel sahili ve manzarası var.
Antalya is a touristic city. It has a nice beach and scenery.
Zach:Sen Antalya’ya en son ne zaman gittin?
When did you last visit Antalya?
Nurtaç:Ben en son 6 yıl önce Antalya’ya gittim. Orada ailemle tatil yapmıştık.
I last visited Antalya 6 years ago. We went on a holiday with my family.
Zach:Öyle mi? Ne güzel!
Is that so? How nice!
Nurtaç:Zach, senin yeni işin nasıl? İşte ne yapıyorsun? Bana anlatır mısın?
Zach, how’s your new job? What do you do there? Could you tell me?
Zach:Ben bir oyuncuyum. Yabancılara İngilizce öğretmek için video yapıyoruz.
I’m an actor. We make videos to teach foreigners English.
Nurtaç:Çok eğlenceli bir işe benziyor! Birlikte bir video çekelim mi?
It sounds like a fun job! Shall we make a video together?
Zach:Elbette! Hemen kameramı getireyim, seninle birlikte video çekebiliriz!
Sure! I’ll get my camera; we can shoot a video together!

Vocabulary

SoruQuestion
ŞehirCity
TuristikTuristic
SahilBeach
ManzaraView
TatilVacation
AnlatmakTo tell, to describe
OyuncuActor/Actress
YabancıForeign(er)
YapmakTo do
BenzemekTo look like (something)
Video ÇekmekTo shoot a video

Advanced Dialogue

Can:Merhaba Aslı, müsait misin? Sana bir konuda danışmak istiyorum.
Hello Aslı, are you available? I need to consult you with something.
Aslı:Elbette Can, sana nasıl yardımcı olabilirim? Ne sormak istiyordun?
Of course, Can, how can I help you? What did you want to ask?
Can:Ben ilk kez bir şirkette Uzman olarak çalışıyorum da, tam ne yapmam gerekiyor?
It’s the first time I’m working as a Specialist in a company, what do I need to do?
Aslı:Uzman dediğin, şirketin yazı işleri ve raporlarıyla uğraşıyor sadece.
A specialist does the company’s secretarial work and reporting.
Can:Öyle mi? Sandığım kadar zor değilmiş. Peki sen daha önce nerede Uzmanlık yaptın?
Really? It’s not as hard as I thought. Where did you work as a Specialist before?
Aslı:Ben bu şirketten önce Ankara’da bir şirkette de Uzmanlık yaptım.
Before this company, I worked at a company in Ankara as a specialist.
Can:Peki Ankara nasıl bir şehir? Benim ablam yazın oraya taşınacak, bana biraz anlatsana?
Ok, what kind of a city is Ankara? My sister will move there this summer, can you tell me a little?
Aslı:Ankara, Türkiye’nin başkenti. Çok sakin bir şehir ve bolca alışveriş merkezi var.
Ankara is Turkey’s capital. It’s a quiet city and has lots of super malls.
Can:Hmm, peki doğal manzarası var mı? Ben pek alışveriş merkezlerini sevmiyorum.
Hmm, does it have natural scenery? I don’t really like super malls that much.
Aslı:Elbette, bazı doğal harikaları var ama bir İzmir veya İstanbul değil maalesef.
Of course, it has some natural scenery but unfortunately, it’s not İzmir or İstanbul.
MüsaitAvailable
KonuTopic
DanışmakTo consult
ElbetteCertainly, Of course
Yardımcı OlmakTo be of assistance
(Soru) SormakTo ask (a question)
UzmanSpecialist
Yazı İşleriSecretarial Work
RaporReport
YazSummer
TaşınmakTo move (to a place)
BolcaPlenty
SakinCalm
DoğalNatural

Homework Time

It’s time to practice what you learned in this lesson. This section is available only to Unlimited members.

Do Exercises

Flashcard Practice
Listen And Write
Speak The Words

Play Games

Grid Word Game
True / False Game
Drag’n Drop Game

Are you interested in trying out the various Premium materials only available for Unlimited Members? Please read our User Manual for more information about the membership types at Turkishaholic.

Use the Community Forums and start doing some Written and Spoken Turkish practice. I will check whether you’re writing or pronouncing the words correctly. This is available for all member types!