Turkish Conversation – Talking About Time Related Topics

Home > Materials

How To Study The Dialogues

Welcome to the Turkish Conversations series (formerly known as Turkish Speaking Podcasts).

These short video series feature three Turkish dialogues in three different levels; Beginner, Intermediate and Advanced. You will listen to conversations about different topics, learn pronunciation and new words.

In this lesson, you will listen to three dialogues about Talking About Time Related Topics.

You can either open the video subtitles and do listening comprehension or listen to dialogues while reading their transcription below.

If you’re an Unlimited member, you can do even more exercises for both listening comprehension and dictation.

More information can be found at the “Homework Time” section below.

Download PDF Sheet

If you make a free Basic account, you can download the free PDF sheet for this lesson, where you can read the English translations of all the dialogues present in this lesson.

Once you download the PDF sheet, you can print it out and practice at your own pace.

You will see the download link below once you log-in with your account:

Talking About Time-Related Topics

Follow the dialogues with the below transcriptions. Listen closely to improve your listening and speaking:

Introduction

Gökberk:Merhaba! 12nci Türkçe Konuşma Podcastʼine hoş geldiniz. Bugünkü podcastimizde zaman kavramları üzerine diyaloglar kurmaya çalışacağız. Diyaloglarımızda saatler, haftanın günleri, aylar ve mevsimler gibi konuların üzerine örnek diyaloglarımız olacak.

Hello! Welcome to the 12th Turkish Speaking Podcast. Todayʼs podcast will be about making dialogues using Time Concepts. In our dialogues we will consist of topics ranging from times, days of the week, months and seasons.

Easy Dialogue

Selin:Bugün hava çok sıcak, değil mi?
Today is really hot, isnʼt it?
Mert:Evet, artık yaz geldi. Havalar daha sıcak olacak.
Yes, summer has come. The weather will be hotter.
Selin:Bu hafta sonu için bir planının var mı?
Do you have any plans for this weekend?
Mert:Ne yapmak istiyorsun? Dışarıda gezelim mi?
What do you want to do? Would you like to wander outside?
Selin:Olur, dışarıda gezelim. Kızılayʼda bir etkinlik varmış, ona gidelim mi?
Sure, letʼs wander outside. Thereʼs supposedly an event in Kızılay, would you like to go?
Mert:Tabii, gidebiliriz. Saat kaçta buluşalım?
Of course, we can go. What time shall we meet?
Selin:Öğleden sonra saat 1:30ʼta (bir buçuk) nasıl?
How does 1:30 (one thirty) in the afternoon sound?
Mert:Tamam. Kızılay Alışveriş Merkeziʼnin önünde görüşürüz.
Ok, see you in front of the Kızılay Shopping Center.
Selin:Görüşürüz!
See you!

Vocabulary

BugünToday
SıcakHot
ArtıkFrom now on
PlanPlan
DışarıOutside
GezmekTo wander, to hang out
OlurSure
KızılayDistrict in Ankara
EtkinlikEvent
Saat kaçtaAt what time
Öğleden sonraAfternoon
ÖnIn front of

Intermediate Dialogue

Çetin:Selin bugün günlerden ne? Ayın kaçı?
Selin what day of the week is it? What is the date today?
Selin:Bugün 15 Mayıs, Çarşamba. Niye sordun? Bugün için bir planın mı var?
Today is 15 May, Wednesday. Why did you ask? Do you have a plan for today?
Çetin:Merakla beklediğim bir film iki gün sonra sinemaya gelecek. Birlikte gidelim mi?
A film that Iʼve been curiously waiting is going to come to the cinemas in 2 days. Wanna go together?
Selin:Hangi film? Türü ne? Biliyorsun ben korku filmi sevmiyorum.
Which film? What genre? You know that I donʼt like horror films.
Çetin:Merak etme, korku filmi değil. Benim bahsettiğim bir aksiyon filmi. Başrol oyuncusu çok ünlü birisi.
Donʼt worry, itʼs not a horror film. The film Iʼm mentioning is an action film. The main lead actor is a really famous person.
Selin:Kızlarla hafta sonu buluşacağım. Cuma akşamı için bir planım yok. Olur, seninle gelirim.
Iʼll meet with the girls at the weekend. I have no plans for Friday night. Ok, Iʼll come with you.
Çetin:Süper! Ben internetten seans saatlerine bakayım, ona göre bilet alırız.
Super! Iʼll look at the showing times from the internet, weʼll get the tickets after that.
Selin:Tamam. Çok geç saatlere alma. Yoksa film boyunca uyuklarım.
Ok. Donʼt buy at really late hours. I will doze off during the film.

Vocabulary

GünDay
AyMonth
MayısMay
ÇarşambaWednesday
MeraklaWith Curiosity
TürType
KorkuHorror
AksiyonAction
BahsetmekTo mention
BaşrolLead
ÜnlüFamous
Seans SaatleriShowing Time

Advanced Dialogue

Cem:Ayşe, bu yıl üniversitede yapılacak Mayıs Festivaliʼnden haberin var mı?
Ayşe, do you know about the May Festival that will be done at the university this year?
Ayşe:Evet, okulda arkadaşlarla yürürken etkinlik posterlerini görmüştüm. Noldu ki?
Yes, I saw an event poster while walking with friends at school. What about it?
Cem:Ben ve sınıftan birkaç arkadaş festivale gitmek istiyoruz. Sende gitmeyi düşünüyor musun?
Me and some friends from class want to go to this festival. Are you thinking about going too?
Ayşe:En sevdiğim pop sanatçısı geliyor, hiç kaçırır mıyım! Elbette geleceğim. Hangi günden itibaren geleceksiniz?
My favorite pop start is coming, would I ever miss it? Of course, Iʼll come. From which day will you be coming?
Cem:Biz ilk günden itibaren tüm sanatçıların konserlerine katılmayı düşünüyoruz.
Weʼre thinking of joining all the concert starting from the first day.
Ayşe:Mayıs Festivaliʼnin ilk günü ne zamandı? Ben tarihlerine bakmadım.
When was the first day of the May Festival? I didnʼt look at the dates.
Cem:İlk gün 6 Mayıs Pazartesi. Konserler öğleden sonra saat 5ʼten akşam 11ʼe kadar sürecekmiş.
The first day is 6 May, Monday. The concerts will supposedly start at 5 in the afternoon until 11 at night.
Ayşe:Erken saatte olanlar muhtemelen amatör gruplardır. Peki etkinlik hangi güne kadar devam edecek?
The early starting ones are probably amateur groups. Ok, until which day will the event continue?
Cem:Posterde yazılana göre Cuma 12ʼyi 10 geçe bitecekmiş. Yani toplamda 5 gün sürecek.
According to the poster, it will end Friday at 10 past 12. So that will be 5 days in total.
Ayşe:Oldukça uzun bir Mayıs Festivalʼi olacak. Üniversitemizin böyle bir etkinlik düzenlemesine sevindim.
Thatʼs going to be a fairly long May Festival. Iʼm happy that our university is holding such an event.
Cem:Evet, şanslı öğrencileriz. O zaman ben seninle tekrar iletişime geçerim, ona göre buluşma yeri ayarlarız.
Yes, weʼre lucky students. Then Iʼll contact you again so that we will setup a meeting place.
Ayşe:Tamam, ben senden haber bekliyor olacağım. Numaram sende var zaten.
Ok, Iʼll be waiting for your call. You already have my number.
Cem:Evet var. Şimdi arkadaşlarımla buluşacağım. Onlara sizin de geleceğinizi söyleyeyim.
Yes, I have it. Iʼll meet with my friends now. Iʼll tell them that you and the girls will be coming too.

Vocabulary

ÜniversiteUniversity
YapılmakTo be made
FestivalFestival
HaberNews
PosterPoster
Pop SanatçısıPop Star
KaçırmakTo miss
Günden İtibarenFrom X Day
SanatçıArtist
KonserConcert
TarihDate
SürmekTo continue
ErkenEarly
MuhtemelenProbably
AmatörAmateur
GrupGroup
ToplamdaIn total
DüzenlemekTo hold (an event)
ŞanslıLucky
TekrarAgain
İletişime GeçmekTo get in touch
Buluşma YeriMeeting Place
Numara(Phone) Number
ZatenAlready

Use the Community Forums and start doing some Written and Spoken Turkish practice. I will check whether you’re writing or pronouncing the words correctly. This is available for all member types!