Turkish Listening Comprehension – Advanced Level – 1

Home > Materials

How To Learn From This Material

Welcome to the Turkish Listening Comprehension series (formerly known as Turkish Listening Podcasts).

In these videos, I will read to you a Turkish article to help you improve your Turkish Listening Comprehension.

These articles are most suited for Intermediate and Advanced Level Turkish speakers. If you’re not at this level, I would suggest that you first complete the Turkish Conversations (found at the top of the page) before you move onto these articles.

You can either only listen to me and not read the article to check how much you understood what I said or you can follow along my reading with the article. You can find the article text both in Turkish and English. The English translations are available when you download the PDF for this lesson.

There are also Vocabulary boxes where you can learn some new words from this article, available for your convenience.

I would also recommend that you try out the Discussion Questions for each article. These are questions I ask for you to answer in written or spoken Turkish. You can share your responses with me at the Community Forums. I will check your spelling, pronunciation and comprehension. I can also continue asking you questions to stimulate further discussion.

If you’re an Unlimited Member, I will be adding additional exercises for these articles to further check your comprehension. You can see these exercises at the Homework Section (at the bottom of the page).

Download PDF Sheet

If you make a free Basic account, you can download the free PDF sheet for this lesson, where you can read the English translations of all the dialogues present in this lesson.

Once you download the PDF sheet, you can print it out and practice at your own pace.

You will see the download link below once you log-in with your account:

Bill Gates and The Pandemic

Eğer tarihten öğrendiğimiz bir şey varsa, o da yeni çıkan ölümcül bir hastalığın dünya çapında yayılacak olduğudur.

Böyle bir şey, önümüzdeki on yıl içinde kolaylıkla gerçekleşebilir. Ayrıca Cuma günü Bill Gates’in, Massachusetts Tıp Topluluğu ve New England Journal of Medicine bülteninin ev sahipliği yaptığı, salgın hastalık konulu bir münazarada dinleyicilere söylediği üzere, bu duruma hazırlıklı değiliz. Gates genelde kendisinin iyimser olduğunu belirtti ve insanlara, dünya genelindeki çocukları yoksulluktan kurtardığımızı ve çocuk felci ile sıtma gibi hastalıkları ortadan kaldırmada daha iyi duruma geldiğimizi hatırlattı.

Ancak, “buna rağmen dünyanın pek ilerleme göstermediği bir alan var” dedi. “Bahsettiğim şey, salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olmak.”Böyle bir hastalığın ortaya çıkmaya ihtimali, artış göstermeye devam ediyor. Dünya nüfusu arttıkça ve insanlık doğal ortamlara zarar verdikçe, yeni patojenler hep ortaya çıkıyor. Münferit insanlar veya küçük gruplar için, dünya çapında bir orman yangını gibi yayılabilecek, silah haline getirilmiş hastalıklar oluşturmak giderek daha kolay hale geliyor. Gates’e göre devletler dışındaki küçük bir özne, çiçek hastalığının çok daha ölümcül olan bir şeklini laboratuvarda üretebilir.

Ayrıca her şeyin birbirine bağlı olduğu dünyamızda, insanlar sürekli uçaklara atlıyor ve bir kıtadaki şehirden diğer kıtadaki bir şehre saatler içinde geçebiliyorlar. Gates, Hastalık Modelleme Enstitüsünün oluşturduğu bir canlandırma sundu ve bu canlandırmada, 1918 yılında 50 milyon insanı öldüren grip salgınına benzer yeni bir gribin, şu an büyük ihtimalle altı ay içinde 30 milyon insanın ölümüne yol açabileceği gösteriliyor. Üstelik bizi gafil avlayacak olan bir hastalık, geçtiğimiz yıllarda SARS ve MERS virüslerinde olduğu gibi muhtemelen ilk defa salgın başlangıcında gördüğümüz bir hastalık olacaktır.

Gates’in dediğine göre, eğer dünyadaki hükümetlere 30 milyon kişiyi öldürebilecek silahların şu an yapım aşamasında olduğunu söyleseydiniz, bu tehlikeye karşı acil bir şekilde hazırlanmayı düşünürlerdi. “Biyolojik tehlikeler söz konusu olduğunda, bu aciliyet düşüncesini göremiyoruz” diyor. “Dünyanın, salgınlar için savaşa hazırlanırmış gibi bir ciddiyetle hazırlanması gerekiyor.” Gates bir keresinde ordunun, çiçek hastalığı salgınına karşı bir çeşit savaş tatbikatı canlandırmayı denediğini ve sonucun “çiçek hastalığı bir, insanlık sıfır” olduğunu söyledi. Ancak kendisinin iyimser birisi olduğunu tekrarladı ve sıradaki virüs veya bakteri tehdidi için daha iyi hazırlanabileceğimizi düşündüğünü söyledi.

Bazı bakımlardan, önceki salgınlara göre şu an daha hazırlıklıyız. Pek çok durumda en azından hayatta kalma oranlarını artıracak bir şey yapabilen antivirüs ilaçlarımız var. Zatürre gibi, grip ile ilişkili olan ikincil enfeksiyonları tedavi edebilen antibiyotiklerimiz var. Ayrıca evrensel bir grip aşısına da yaklaşıyoruz; Gates Cuma günü Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın, bu aşının geliştirilmesini desteklemek amacıyla 12 milyon dolarlık bir yardım teklif ettiğini duyurdu.

Üstelik hızlı teşhis konusunda da daha iyiye gidiyoruz; bu gerekli çünkü, yeni bir hastalıkla mücadele etmenin ilk adımı karantina. Daha bu hafta Science bülteninde yayınlanan yeni bir araştırma tezinde, gen düzenleme teknolojisi Crispr kullanılarak, evde yapılan hamilelik testinde kullanılan aynı tür kağıt şeridin kullanılmasıyla, hastalıkların hızlı şekilde tespit edilebileceği bir yöntem geliştirildiği açıklandı. Ancak dünyanın son Ebola salgınına verdiği tepkiye bakılınca, hastalık tehdidini hızlı şekilde tanımlamada ve buna karşı eşgüdümlü bir yanıt vermede henüz yeterince iyi değiliz.

Gates, yanıtların eşgüdümlü olmasına yardımcı olmak için ordular ve hükümetler arasında daha iyi bir iletişime ihtiyaç olduğunu söylüyor. Ayrıca Gates, yeni ortaya çıkan ölümcül bir hastalıkla mücadele etmek için teknoloji ve araç geliştirmek söz konusu olduğunda, hükümetlerin özel sektörden hızlı bir şekilde yardım alma yöntemlerine ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Geçenlerde Melinda Gates, ister doğal olarak ortaya çıksın ister üzerinde mühendislik uygulanmış olsun, küresel bir salgın tehlikesinin belki de insanlığın karşılaştığı en büyük tehlike olduğunu söyledi. “Her gün New York şehrinden ayrılıp dünyanın her tarafına giden insanların sayısını düşünün; her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyadayız” dedi. Bu bağlantılar, hepimizi enfeksiyona yatkın hale getiriyor.

Vocabulary

ÖlümcülFatal
Dünya ÇapındaWorldwide
YayılmakTo Spread
ÖnümüzdekiForthcoming
KolaylıklaEasily
GerçekleşmekTo Come True, To Materialize,
To Actualize
Ev Sahipliği YapmakTo Host
Salgın HastalıkEpidemic Disease
MünazaraDiscussion
HazırlıklıPrepared
İyimserOptimistic
Dünya GenelindeWorldwide
YoksullukPoverty
KurtarmakTo Rescue
Çocuk FelciPoliomyelitis, Polio
SıtmaMalaria
Ortadan KaldırmakTo Annihilate, To Extinguish,
To Remove
HatırlatmakTo Remind
İlerleme GöstermekTo Show Progress
ArtışIncrease
Zarar VermekTo Harm
PatojenlerPathogens
MünferitIndividual, Separate, Discrete
SilahWeapon
ÖzneSubject
Çicek HastalığıSmallpox
LaboratuvarLab
CanlandırmaAnimation, Enaction
Yol AçmakTo Cause
Gafil AvlamakTo Catch, To Take by Surprise
SARSSevere Acute Respiratory Syndrome
MERSMiddle East Respiratory Syndrome
VirüsVirus
MuhtemelenProbably, Probable
Salgın BaşlangıcıOnset of Epidemic
Biyolojik TehlikeBiohazard
Söz KonusuThe Point in Question
AciliyetUrgency
OrduArmy
Savaş TatbikatıWar Drill
Bazı BakımlardanIn Some Ways
Hayatta KalmaSurvival
AntivirüsAntivirus
ZatürrePneumonia
AntibiyotikAntibiotic
Grip AşısıFlu Vaccine
TeşhisDiagnosis
Mücadele EtmekTo Combat, To Struggle,
To Compete
EşgüdümlüCoordinated

Study These Grammar Points

…öğrendiğimiz bir şey varsa…Conditional (If Clause)
önümüzdeki on yıl…Relative Pronoun Ki
ilerleme göstermediği bir alan…Relative Clause (Which)
… ölümüne yol açabileceği gösteriliyor…Potential Mood + Accusative Case
…yardım teklif ettiğini duyurdu…Reported Speech
…ister doğal olarak…. ister üzerinde
mühendislik uygulanmış olsun…
Conjunctions
…her tarafına giden insanların sayısını düşünün…Relative Clause (Who)

Discussion Questions

Please share your answers with me at the Community Forums. The English translations of the questions are available inside the downloadable PDF (top of the page).

Bill Gates’e göre ne tür bir hastalık 30 milyon insanı öldürebilir?
Dünya hangi alanda ilerleme gösteremedi?
Yakın tarihte Dünya’da başka hangi salgın hastalıkla mücadele edildi?
Salgın hastalıkla günümüzde neden daha tehlikeli?
Daha önceki salgın hastalıkla mücadele başarılı mıydı?
Hükümetler bu tür salgın hastalıklarla nasıl mücadele etmeli?
Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz nedir?

Homework Time

It’s time to practice what you learned in this lesson. This section is available only to Unlimited members.

Do Exercises

Flashcard Practice
Listen And Write
Speak The Words

Play Games

Grid Word Game
True / False Game
Drag’n Drop Game

Are you interested in trying out the various Premium materials only available for Unlimited Members? Please read our User Manual for more information about the membership types at Turkishaholic.

Use the Community Forums and start doing some Written and Spoken Turkish practice. I will check whether you’re writing or pronouncing the words correctly. This is available for all member types!