Turkish Listening Comprehension – Advanced Level – 2

Home > Materials

How To Learn From This Material

Welcome to the Turkish Listening Comprehension series (formerly known as Turkish Listening Podcasts).

In these videos, I will read to you a Turkish article to help you improve your Turkish Listening Comprehension.

These articles are most suited for Intermediate and Advanced Level Turkish speakers. If you’re not at this level, I would suggest that you first complete the Turkish Conversations (found at the top of the page) before you move onto these articles.

You can either only listen to me and not read the article to check how much you understood what I said or you can follow along my reading with the article. You can find the article text both in Turkish and English. The English translations are available when you download the PDF for this lesson.

There are also Vocabulary boxes where you can learn some new words from this article, available for your convenience.

I would also recommend that you try out the Discussion Questions for each article. These are questions I ask for you to answer in written or spoken Turkish. You can share your responses with me at the Community Forums. I will check your spelling, pronunciation and comprehension. I can also continue asking you questions to stimulate further discussion.

If you’re an Unlimited Member, I will be adding additional exercises for these articles to further check your comprehension. You can see these exercises at the Homework Section (at the bottom of the page).

Download PDF Sheet

If you make a free Basic account, you can download the free PDF sheet for this lesson, where you can read the English translations of all the dialogues present in this lesson.

Once you download the PDF sheet, you can print it out and practice at your own pace.

You will see the download link below once you log-in with your account:

Hiroshima Jawbone Radiation

Amerika Birleşik Devletleri, 6 Ağustos 1945 sabahı saat 8:15’te savaşta kullanılan ilk atom bombası olan “Küçük Oğlan”ı attı. Bomba 43 saniye sonra patladı ve Hiroşima şehrinin büyük bölümünü yakıp kül eden devasa bir ateştopu oluşturdu.

O gün Japon şehrinde yaklaşık 350.000 insan vardı ve bunların çoğu sivildi. Pasifik Okyanusunun karşısında bulunan bir bilim insanı, yirmi yedi yıl sonra o zamanlar yeni olduğu düşünülen bir fikir ile birlikte Hiroşima’ya gitti. O zamanlar Harvard Üniversitesinde misafir profesör olan Brezilyalı fizikçi Sérgio Mascarenhas, radyasyona maruz kalan insan kemiklerinin manyetik hale geldiğini ve “manyetik belleğin”, atom bombası kurbanlarının kemiklerinde patlamadan yıllar sonra mevcut olduğunu söylemişti. Mascarenhas, bilim insanlarının, kurbanların kemiklerini inceleyerek radyasyona maruz kalma miktarını ölçebileceklerini ileri sürmüştü.

Mascarenhas, Hiroşima’daki iki Japon bilim insanının yardımıyla birkaç kurbanın kemik örneğini topladı. Bunların arasında, patlama merkezinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki birine ait çene kemiği de bulunuyordu. Mascarenhas’ın 1973 yılının Nisan ayında Washington şehrinde yapılan Amerikan Fizik Topluluğu toplantısında sunduğu bir teze göre, kemiklerde mevcut olan radyasyon miktarını tahmin edebiliyorlardı ancak 1970’lerin teknolojisiyle    kesin hesaplamalar yapılamıyordu. Mascarenhas, kemikleri Brezilya’ya getirdi ve kemikler sonraki kırk yıl boyunca burada depolandı. Ardından diğer iki Brezilyalı bilim insanı, daha gelişmiş teknoloji kullanarak Mascarenhas’ın araştırmasını devam ettirdi. Sonuçlar hayret vericiydi.

Elektron dönüş yankılaması adı verilen bir yöntem kullanan araştırmacılar, çene kemiğinin Hiroşima saldırısından 9.46 Gy radyasyon emdiğini ölçtüler. (Bir Gy veya gray, bir nesnenin veya kişinin emdiği radyasyon miktarını ölçmede kullanılan birimdir.) Bunu bir bağlama koymak gerekirse; Radyoterapi tedavisi gören bir kanser hastası, vücutta tümörün bulunduğu çok sınırlı bir yerde yaklaşık 2 ila 3 Gy radyasyona maruz kalıyor. Araştırmacılardan biri ve São Paulo Üniversitesinde profesör olan Oswaldo Baffa, Salı günü The Washington Post gazetesine konuşarak, yaklaşık 5 Gy’lik tam vücut radyasyonunun (çene kemiğinden hesaplanan miktarın yaklaşık yarısı) bir kişiyi öldürmek için yeterli olduğunu söyledi. Daha önce birisinin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçmede dişler kullanılmıştı.

Tayvan’daki bilim insanları, 1997 yılında nazofarenks kanseri (kanser hücrelerinin, burnun arkasında ve boğazın yakınında oluştuğu kanser türü) hastalarının çene kemiklerini inceleyerek, radyoterapiden emdiği radyasyon dozunu ölçmüşlerdi. Ancak Brezilya’daki araştırmacılar, atom bombası kurbanlarının emdiği radyasyon miktarının kesin olarak ölçülmesinde ilk defa kemiklerin kullanıldığını söylediler. Şubat ayında Public Library of Science sitesinde yayınlanan araştırma tezine göre, “pek çok tez, radyolojik kazalar sırasında alınan radyasyon dozunun yeniden yapılandırılmasıyla ilgiliydi”, “Ancak bu çalışmada incelenen örnekler, nükleer silahların tarihte ilk ve tek defa sivil hedeflere karşı kullanıldığı zaman ölen kurbanlara ait oldukları için, tarihsel olarak önemli bir değere sahipler.”

Araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri’nin de dahil olduğu bazı ülkelerde terör saldırısı tehlikesi göz önüne alındığında, bulgularının zaman bakımından uygun ve önemli olduğunu söylüyorlar. Baffa, bu hafta Brezilya’daki bir bilim haberi sitesine şöyle söyledi: “New York’ta birisinin sıradan bir bomba yerleştirdiğini ve küçük miktarda bir radyoaktif maddenin de patlayıcıya yapıştırıldığını hayal edin”, “Bunun gibi yöntemler, radyoaktif serpintiye kimin maruz kaldığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirlemeye yardımcı olabilir.” Doğruluğu, Mascarenhas’ın önceki bulgularıyla da kanıtlanan araştırma, şimdi Brezilya’daki Sacred Heart Üniversitesinde profesör olan, Baffa’nın eski öğrencisi Angela Kinoshitanın doktora sonrası çalışması.

Bir laboratuvardaki kutuda depolanan örnek, ilk önce yıkandı ve fırında kurutuldu. Örneğin bir bölümü, daha sonra bir havanda ezildi. Araştırmacılar, örneğin çeşitli bölümlerini çeşitli miktarlarda radyasyona maruz bıraktılar. Bir spektrometre ve bilgisayar yazılımıyla beraber farklı yöntemlerin birleşimini kullanarak, kurbanın 1945 yılında maruz kaldığı radyasyon miktarını hesapladılar.

“İnsanlar bunun gibi bir olayda yer alan tüm süreçleri düşündüğünde, bu yöntembilimin, söz konusu örneklere yerleşen radyasyon dozunu belirlemek amacıyla kullanılma olasılığı konusunda pek çok şüphe bulunuyordu” diyor Kinoshita. “Bu çalışma, bu olasılığı gösteriyor ve gelecekte, bu dozların tespitiyle aydınlığa kavuşturulabilecek olan bu nükleer saldırının detaylarının incelenebileceği çalışmalar için çeşitli olasılıklara kapı aralayabilir.”

Post gazetesi, 90’larına yaklaşan ve emekli olan Mascarenhas’a ulaşmayı başaramadı. Ancak kendisinin Brezilya’daki bir bilim haberi sitesine söylediğine göre, araştırması bitmedi. “Bu son çalışmada elde ettiğimiz ölçüm, ilk bulguya göre daha güvenilir ve daha güncel, ancak ben şu an, [elektronik] dönüş yankılamadan yaklaşık bin kat daha hassas olan bir yöntembilimi değerlendirmeye aldım” diyor. “Birkaç ay içinde haber alacağız.”

Hiroşima  bombalamasından  sonra  90.000 ve 166.000   arasında insan ölmüştü. Bir başka 60.000 ila 80.000 insan da, Amerika Birleşik Devletleri’nin 9 Ağustos 1945 yılında ikinci bir atom bombası attığı Nagasaki şehrinde ölmüştü.

Vocabulary

Atom BombasıAtom Bomb, Nuclear Bomb
PatlamakTo Burst, To Explode, To Blow Up
Kül EtmekTo Destroy, To Ruin
DevasaGigantic, Colossal
AteştopuFire Ball, Bolide
SivilCivilian
RadyasyonRadiation
Maruz KalmakTo Be Exposed To,
To Be Subjected To
KemikBone
ManyetikMagnetic
Manyetik BellekMagnetic Memory
İncelemekTo Investigate, To Examine
ÖlçmekTo Measure
İleri SürmekTo Assert, To Come Up With
ÖrnekExample, Specimen, Sample
Çene KemiğiJawbone
SunmakTo Exhibit, To Submit, To Hand In
TezThesis, Dissertation
HesaplamaCalculation
Hayret VericiSurprising, Bewildering, Amazing
Elektron Dönüş YankılanmasıElectron Spin Resonance
YöntemMethod, Way, Procedure
EmmekSuck, Absorb, Suck Up
BağlamContext, Wisp
RadyoterapiRadiotherapy
Kanser HastasıCancer Patient
TümörTumor
Nazofarenks KanseriNasopharyngeal Cancer
DozDosage
KurbanVictim, Sacrifice
YayınlanmakTo Be Issued
YapılandırmakTo Commission, To Configure
TarihselHistorical
BulguDiscovery, Finding
Radyoaktif SerpintiRadioactive Fallout
DoktoraDoctorate, Postgraduate
HavanMortar, Muller, Garlic Press
EzilmekTo Be Crushed, To Be Grounded
SüreçProcess, Duration
YöntembilimMethodology
OlasılıkPossibility, Probability
ŞüpheSuspicion, Doubt, Disbelief
BulunmakTo Be Found, To Exist, To Appear
TespitAnchorage, Evaluation, Fixation
Aydınlığa KavuşmakTo Emerge into The Daylight
GüncelUp to Date
HassasSensitive, Critical, Tender
Değerlendirmeye AlmakTo Evaluate, To Assess
BombalamaBombing, Shelling

Study These Grammar Points

…savaşta kullanılan…Passive Voice
…mevcut olduğunu söylemişti…Relative Clause + Reported Speech
kemiklerini inceleyerek…Conjunctions
… koymak gerekirse…Conditionals (If Clause)
…ölçmede dişler kullanılmıştı…Evidential Past
yapılandırılmasıyla ilgiliydi…Past (To Be) Marker
…yapıştırıldığını hayal edin…Causatives
…kutuda depolanan örnek…Relative Clause (Which) + Genitive Suffix
…çok şüphe bulunuyorduPast Continuous Tense
…olasılıklara kapı aralayabilir…Potential Mood (May)

Discussion Questions

Please share your answers with me at the Community Forums. The English translations of the questions are available inside the downloadable PDF (top of the page).

Hiroşima Atom Bombası kurbanlarının kemiklerini kim inceledi? Niye incelemek istedi?
Brezilyalı fizikçi incelemeleri sonucunda ne buldu?
Hiroşima saldırısında kemiklerin emdiği radyasyon ile radyoterapide alınan radyasyon arasında ne fark var?
Kurbanların kemiklerinde radyasyon ölçümü için ne tür bir yöntenbilim kullanıldı?
Bu araştırmanın sonucunda neye ulaşılmak isteniyor?
Brezilyali fizikçinin bundan sonraki hedefi ne?
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Use the Community Forums and start doing some Written and Spoken Turkish practice. I will check whether you’re writing or pronouncing the words correctly. This is available for all member types!